INSTÄLLT - STS-sem: "Marknader för vetenskaplig publicering"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Ylva Hasselberg , Ekonomisk historia, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen/Uppsala STS
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Ylva Hasselberg ventilerar ett kapitel ur antologin Marknader för vetenskaplig publicering. Underlag rekvireras en vecka innan från författaren: Ylva Hasselberg@ekhist.uu.se