INSTÄLLT! - STS-sem: ”Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent i det kalla krigets Sverige”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Per Lundin, Chalmers och Niklas Stenlås, Historiska, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen/Uppsala STS
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Per Lundin och Niklas Stenlås lägger fram pågående proposografisk studie av forskare vid militära forskningsinstitut (FOA): ”Det dolda universitetet: De militära forskningsinstituten som kunskapsproducent i det kalla krigets Sverige”. Underlag rekvireras en vecka innan från författaren:  Per.Lundin@chalmers.se