STS-sem: "Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historia"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Henrik Björck, Göteborgs universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen/Uppsala STS
  • Kontaktperson: Ylva Hasselberg
  • Seminarium

Henrik Björck ventilerar ett kapitel ur sin kommande bok med arbetstiteln "Vetenskapshistorisk hattparad: Forskarutbildningarna i det svenska högskolesystemets historia". Underlag rekvireras en vecka innan från författaren: henrik.bjorck@lir.gu.se