INSTÄLLT - Högre sem: Svenbjörn Kilander "När skogen blev kommersiell. Ekonomisk, social och politisk utveckling i tre jämtländska socknar 1850-1906”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Professor emeritus Svenbjörn Kilander, Mittuniversitetet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Jan Ottosson
  • Seminarium