UCBH-sem: ”Forskningens roll på Centrum för Näringslivshistoria: Projekt, empiri och ekonomi.”

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Anders Houltz, docent i teknik- och vetenskapshistoria och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium