Högre sem: Jenny Andersson "Nyliberalism i Norden"

  • Datum: –15.15
  • Plats: Ekonomikum H429/Faculty Club
  • Föreläsare: Jenny Andersson, Idé- och lärdomshistoria, UU
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Orsi Husz
  • Seminarium