Högre sem: Elisabeth Lindberg: avhandlingskapitel/utkast

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum H429/Faculty Club
  • Föreläsare: Elisabeth Lindberg
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Orsi Husz
  • Seminarium