UCBH-sem: Anders Ögren, Sean Kenny "Unlimiting Unlimited Liability: Equality before the Law for Unlimited and Limited Liability Banks in Sweden (1897-1903)"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Anders Ögren och Sean Kenny, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium

Ytterligare information