Högre sem: Carolina Uppenberg "Hushåll i arbete. Genus, arbetsorganisation och ekonomisk omvandling studerat genom 1800-talets torparhushåll"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Carolina Uppenberg, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium

Externa deltagare är välkomna att anmäla intresse till kontaktperson för Zoomlänk