STS-sem: Hedvig Widmalm ”Gender, health and hair, 1740-1840”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Forskare Hedvig Widmalm (Ekonomisk-historiska inst, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium