USEH-sem: Philipp Erfurth "Unequal Unification? Income Inequality and Unification in 19th Century Italy and Germany"

  • Datum: –17.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Philipp Erfurth (Graduate Center, City University of New York)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Diego Castañeda Garza
  • Seminarium

Uppsala Seminar in Economic History

Zoomlänk skickas ut via email samma dag som seminariet.