Högre sem: William Skoglund och Kasper Hage Stjern, avhandlingsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom (zoomlänk skickas ut samma dag)
  • Föreläsare: William Skoglund och Kasper Hage Stjern (Ekonomisk-historiska inst, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium

William Skoglund "Equal Gains: Unions, Wages and Inequality in 20th Century Sweden"
Opponent: Kasper Hage Stjern

Kasper Hage Stjern “Beer, Breweries, and Brotherhood: Norwegian and Swedish Brewery Cartels, 1906-1956”
Opponent: William Skoglund