Högre sem: Diego Castañeda Garza och Erik Thosteman, avhandlingsseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom (zoomlänk skickas ut samma dag)
  • Föreläsare: Diego Castañeda Garza och Erik Thosteman (Ekonomisk-historiska inst, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium

Diego Castañeda Garza “Wealth, War and Modernisation”
Opponent Erik Thosteman

Erik Thosteman “Collecting a community: History and Swedish-American identity, 1860–1920”
Opponent Diego Castañeda Garza