Föreläsning på Historiska museet: Anders Ögren "Vikingatidens ekonomiska system"

  • Datum:
  • Plats: Historiska museet, Stockholm
  • Föreläsare: Anders Ögren (UU)
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Föreläsning

Vikingatidens ekonomiska system - Krediter, investeringar och social kontroll
 
Den vikingatida ekonomin beskrivs ofta som en mer avancerad form av byteshandel där silver vägs och byts mot andra varor. Men handeln av varor mot silver på en marknadsplats hjälper oss inte att förstå de långsiktiga investeringar och ekonomiska risktaganden som låg bakom vikingatågen. Både historiska och arkeologiska källor vittnar om ett mycket mer avancerat ekonomiskt system där krediter, investeringar och risktaganden ingick. Ett sådant ekonomiskt system kräver regler, upprätthållande av avtal och tydliga konsekvenser för dem som bryter mot dessa. Inom ekonomisk teori finns ramverk som fokuserar just på de sociala och juridiska normer och regler som ligger till grund för en fungerande ekonomi. Där kallas det ’New Institutional Economics (NIE)’. Vad händer om vi försöker förstå vikingatidens ekonomiska system utifrån ett sådant perspektiv?

Vikingatidens ekonomiska system | Historiska Museet

Historiska Museet