STS sem: Corinna Kruse “Power and Inequalities in the Movement of Knowledge”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Corinna Kruse (TEMA, Liu)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / STS Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

Underlag kan rekvireras en vecka innan seminariet från daniel.normark@ekhist.uu.se