STS sem med post-seminarium: Måns Jansson, Jakob Orrje "Den tidigmoderna bergsvetenskapens geografier. En digital historia över Bergskollegiums utländska studieresor 1691–1826"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Måns Jansson (Ekonomisk-historiska inst.) och Jacob Orrje (Inst. för idé- och lärdomshistoria)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / STS Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium