USEH sem: Cecilia Kahn "Preference Attainment in Swedish Banking legislation"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ekonomikum K412, även via Zoom
  • Föreläsare: Cecilia Kahn (Ekonomisk historia, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Diego Castañeda Garza
  • Seminarium

Uppsala Seminar in Economic History

Hybridseminarium, på plats och via Zoom. Zoomlänk skickas ut via email samma dag som seminariet.