STS sem: Dominic Döllinger “Of Men and Mechanisms: The Birth of Physiological Sociology from the Spirit of Psychology in the late 19th century.”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Dominic Döllinger (Sociologiska institutionen, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

Underlag kan rekvireras en vecka innan seminariet från daniel.normark@ekhist.uu.se och/eller av författaren.