STS sem: Hampus Östh Gustafsson ”En långsam styrform? Temporal synkronisering och kollegial organisation i samband med svenska universitetsreformer ca 1850–1920"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Hampus Östh Gustafsson (Institutionen för idé- och lärdomshistoria, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / STS Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

Underlag kan rekvireras en vecka innan seminariet från daniel.normark@ekhist.uu.se och/eller av författaren.