Högre sem: Ariane Salem "The Negative Impacts of Colonization on the Local Population: Evidence from Morocco"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Ariane Salem (ENS GATE, Lyon Universitet)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium