Högre sem: Göran Rydén ”drifvandet av sjelfva arbetet … den verkeliga Bruks-hushålningen”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Göran Rydén (IBF, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium