Högre sem: Marja Eriksson och Viktor Persarvet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Marja Eriksson och Viktor Persarvet (Fil dr, Ekonomisk-historiska institutionen, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Jan Ottosson
  • Seminarium