Högre sem: Arvand Mirsafian ”Taylorism, Worker Resistance, and the Making of the Swedish Model”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Arvand Misarfian (Doktorand, Ekonomisk historiska, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Jan Ottosson
  • Seminarium