Högre sem: etikprövning

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Jan Ottosson
  • Seminarium