Högre sem: Kasper Hage Stjern, mellanseminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum H429 (Faculty Club)
  • Föreläsare: Kasper Hage Stjern (doktorand, Ekonomisk historiska, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Jan Ottosson
  • Seminarium

Opponent: Marcus Box (Södertörns högskola)