Högre sem: vakant

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum H429 (Faculty Club)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Jan Ottosson
  • Seminarium