STS sem: Helena Tinnerholm-Ljungberg, Martina Wallberg ”Future Work – managers´perceptions of the transition to a hybrid work model at KI”

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Helena Tinnerholm-Ljungberg och Martina Wallberg (Enheten för interventions- & implementeringsforskning inom arbetshälsa, KI)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium