STS sem: Rikard Friberg von Sydow ”Dokumenterad anhörigkontakt vid Rickomberga Skolhem under det tidiga 1900-talet” med postseminarium.

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Rikard Friberg von Sydow (Institutionen för historia och samtidsstudier, SH)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium