Högre sem: Arvand Mirsafian, slutseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Ekonomikum K334
  • Föreläsare: Doktorand Arvand Mirsafian (Ekonomisk historia, UU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Jan Ottosson
  • Seminarium

Opponent: Jenny Jansson (Statsvetenskapliga institutionen, UU)