STS sem: vakant

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium