STS sem: Ulrika Bjare ”Organisationsstyrning inom ramen för den svenska universitets- och högskolesektorn”

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum K412
  • Föreläsare: Ulrika Bjare (Ledningssekretariatet, SU)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium