STS sem: Andreas Mørkved Hellenes ”En historia om ohållbar integration. Snabbtåg, europeisering och den nordiska triangelns misslyckande, 1985-2005”

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Andreas Mørkved Hellenes (Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers / gästforskare Cambridge)
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium