Artikel ”Olämplig registrering av individers åsikter”

2022-10-27

Debattartiklen är skriven av professor Anders Ögren vid Ekonomisk-historiska institutionen, publicerad i Svenska Dagbladet.

Ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet som med hjälp av SCB samlar in data om forskares attityder får professor Anders Ögren att reagera.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet