Håkan Lindgrens pristagarföreläsning

2022-11-15

Håkan Lindgren, professor emeritus vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia får Näringslivshistoriska priset 2022. 

Juryns motivering lyder:

Professor Håkan Lindgren får priset för sina insatser nationellt och internationellt som ledande näringslivhistoriker under mer än fem decennier, manifesterat i en imponerande rad av inflytelserika böcker och artiklar över breda ämnesfält, men också handledning av en stor mängd uppsatser och doktorsavhandlingar. Lindgrens bidrag till teori- och metodutveckling inom ämnet är betydande och bland svenska näringslivhistoriker unikt. Håkan Lindgren har mer än kanske någon annan i dag aktiv historiker bidragit till att formera det näringslivshistoriska forskningsfältet i landet.

Se pristagarföreläsningen från 22-11-07