Artikel ”Sveriges stora banksektor en förklaring till räntan”

2022-12-01

Artiklen är skriven av Elisabeth Lindberg, doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen, publicerad i Dagens Nyheter.

Läs artikeln på dn.se

Inflationen pekas ut som en orsak till Riksbankens kraftiga höjningar av styrräntan. Historiska erfarenheter ger att inflation skapad av utbudsstörningar måste väntas ut. Varför höjs då räntan nu? En anledning kan vara vår banksektor, där det behövs en översyn av regleringen för att skydda ekonomin i stort, skriver Elisabeth Lindberg, doktorand i ekonomisk-historia.