Understreckare i SvD: "Kronan svaret på 1800-talets europrojekt"

2023-05-30

Anders Ögren vid Ekonomisk-historiska institutionen har skrivit en understreckare i Svenska Dagbladet, publicerad 2023-05-30.

Kronan svaret på 1800-talets europrojekt på SvD.se

"I dag fyller den svenska kronan 150 år. Men särskilt svensk är den egentligen inte: den uppstod vid skapandet av en skandinavisk valutaunion, inspirerat av försöken att ta fram en gemensam valuta för större delen av Europa och USA"