Bok "Shopping i Stockholm: Sociala praktiker på gatunivå, 1700-1850"

2023-10-05

Måns Jansson och Göran Ulväng från Ekonomisk-historiska institutionen medverkar i antologin Shopping i Stockholm: Sociala praktiker på gatunivå, 1700-1850 där 11 författare undersöker shopping som upplevelse och praktik i det tidigmoderna Stockholm.

Boken kastar ljus på en stor uppsättning handelsidkare och konsumenter samt diverse butiker och shoppingstråk i huvudstaden. Dessutom diskuteras viktiga teman såsom marknadsföringsstrategier, formerandet av identiteter och spridningen av (inte sällan illegala) konsumtionsföremål. Den förre med ett kapitel om salupraktiker och inköp inom ramarna för huvudstadens metallvaruhandel, och den senare (tillsammans med Gudrun Andersson) med ett bidrag som belyser shoppingmönster med utgångpunkt i den grevliga familjen Spens räkenskaper.

Redaktörer är My Hellsing och Johanna Ilmakunnas. Boken är utgiven av Stockholmia förlag.

Mer om boken på su.se