Jakob Molinder får Rudolf Meidner-priset 2018

2018-10-12

Vi gratulerar FD Jakob Molinder som blivit tilldelad Rudolf Meidner-priset 2018 för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Priset delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det som belönas är Jakobs avhandling, Interregional Migration, Wages and Labour Market Policy. Jakob disputerade vid institutionen 2017.