New book - 'Kvinnors flit och slit'

2019-01-03

Kvinnors flit och slit by Fredrik Sandgren

Före lönearbetets genomslag fick flertalet av de arbetsföra försöka pussla ihop sin försörjning genom att kombinera ett antal olika sysslor. Vi är väl medvetna om att det bakom titlar som bonde, piga, soldat eller änka kan dölja sig en mängd olika sysslor och försörjningsstrategier. Bidragen i denna antologi, tillkomna inom eller i relation till forskningsprojektet Kvinnors arbete under tidig svensk industrialisering - konstruktion och realitet, bidrar till att belysa denna komplicerade verklighet