EkHist på SciFest

2019-03-06

"Hållbar turism - Fotspår i Uppsala"

Ekonomisk-historiska inst deltar på vetenskapsfestivalen SciFest i samarbete med Kulturgeografiska samt Företagsekonomiska inst - "Hållbar turism - Fotspår i Uppsala"