Jonas Söderqvist - Kvinnor i arbetarrörelsen

2019-03-07

”Vilka var kvinnorna vid brunnsviks folkhögskola (1906-1921) – vad blev det av dem?”

Jonas presenterar delar av sitt källmaterial på Arbetarrörelsens Arkiv och Biblioteks temadag, 9/3 kl 10.

Med anledning av internationella kvinnodagen arrangerar de tre föredrag om kvinnor i arbetarrörelsen, samt en workshop för studenter intresserade av att skriva uppsats om något närliggande, och en arkivinlämningsakut för att hjälpa fackligt och politiskt aktiva att lämna in sina arkivpapper