Nu gäller distansundervisning vid Uppsala universitet

2020-03-19

  • Uppsala universitet ska övergå till att undervisa och examinera på distans från och med den 18 mars 2020.
  • Avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts för att möjliggöra genomförande på distans. Beslut fattas av den som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan.
  • Att medarbetare och studenter ovillkorligen ska stanna hemma vid minsta symptom på förkylning/influensa
  • Att medarbetare som tillhör en riskgrupp eller sammanbor med en person i en riskgrupp bör efter kontakt med närmsta chef så långt det är möjligt beredas möjlighet att arbeta hemma.
  • Övriga medarbetare arbetar på som vanligt men bör – i dialog med respektive chef – överväga helt eller delvis arbeta hemifrån i den mån arbetsuppgifterna tillåter. 

Det handlar om social distansering – inte att universitetet stänger

De åtgärder som nu genomförs innebär inte att universitetet stänger. Målet är att verksamheten – utbildning, forskning, administration, bibliotek – så långt som möjligt ska fortgå som vanligt.

Samtidigt ska vi på alla sätt att bidra till att bromsa hastigheten i smittspridningen. Det gör vi för att underlätta för sjukvården att ta hand om dem som bäst behöver det, i första hand människor ur riskgrupper, äldre och personer med underliggande sjukdomar.

Uppsala universitet som arbetsplats följer rekommendationen om social distansering d.v.s. att medarbetare och studenter i så stor utsträckning som möjligt ska undvika eller minimera fysisk kontakt. Undervisning och examination fortsätter, men på distans. Biblioteket kommer att vara öppet och bibliotekstjänster kommer att vara tillgängliga.  Forskning och stödfunktioner fortsätter med utgångspunkt i de åtgärder som rektor beslutat ska gälla för medarbetare. Det är tillsvidare möjligt att arrangera disputationer om det kan ske med ökad social distans.

Som alltid fattas beslut i den ordinarie ledningsorganisationen om den konkreta tillämpningen av de beslutade åtgärderna.

Universitetet befinner sig tillsammans med hela samhället i en extraordinär situation som vi inte vet hur länge den kommer att fortgå. Uppsala universitet bevakar läget och följer MSB:s, Folkhälsomyndighetens och UD:s information och rekommendationer. 

Uppsala Universitets rekommendationer om Coronaviruset

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Frågor: corona@uu.se