Ny föreståndare för STS

2020-08-10

Från och med 1 juli är fil. dr. Daniel Normark föreståndare för Uppsala STS. Han är forskare vid Upsala STS och har disputerat i sociologi vid Göteborgs universitet. Vi hälsar Daniel välkommen som föreståndare! Avgående föreståndare är Ylva Hasselberg, som efter tio år nu lämnar posten.