Daniel Normark medverkar på nationellt möte om tillämpad stadsbyggnad

2020-10-09

Arkitekturskolan vid KTH anordnar det nationella mötet: Tillämpad stadsbyggnad - 14 oktober 2020

Daniel Normark deltar med sin presentation: "Pitstops & liminal spaces - Understanding the details of un-utility"

Mer information om mötet och registrering via Arkitekturskolan/KTH