New research funding

2021-12-08

Congratulations to our Researchers who has received funding during autumn 2021.

Therese nordlund Edvinsson - "Utanför styrelserummet - successionspraktiker 1890- 1990". 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Jan Ottosson - ”Ett gemensamt åtagande? Staten, K-företagen och det svenska ekonomiska
försvaret 1962-2002.” (participating Professor Lena Andersson-Skog, Umu, docent Martin Eriksson, Umu, samt fil dr Olle Jansson UU).
Vetenskapsrådet/The Swedish Research Council

Göran Ulväng - "Bebyggelsehistorisk tidskrift". 
Torsten Söderbergs Stiftelse

Måns Jansson - "Den tidigmoderna bergsvetenskapens geografier: en digital historia över Bergskollegiums utländska studieresor 1691-1826". (participating is Project Leader Jacob Orrje (Dept of History of Science and Ideas, UU) och Olof Karsvall (The Swedish National Archives/Dept of Human Geography, SU)). 
Vetenskapsrådet/The Swedish Research Council