Jakob Molinder får Rudolf Meidner-priset 2018

2018-10-12

Vi gratulerar FD Jakob Molinder som blivit tilldelad Rudolf Meidner-priset 2018 för forskning i fackföreningsrörelsens historia. Priset delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det som belönas är Jakobs avhandling, Interregional Migration, Wages and Labour Market Policy. Jakob disputerade vid institutionen 2017.

Nyheter