Bokkapitel i ny antologi om välfärdsstatens utveckling

2022-05-12

Elisabeth Lindberg medverkar i antologin ”Bortom systemskiftet” tillsammans med en stor grupp forskare från svenska universitet. 

Elisabeths kapitel berör svensk finanspolitik och historik till det finanspolitiska ramverket. Boken lanseras 23 maj och kan beställas via verbalforlag.se 

Elisabeth Lindberg är doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.