Nya forskningsanslag till institutionen

2022-05-31

Stort grattis till de forskare vid institutionen som erhållit anslag våren 2022 från Handelsbanken/Wallander.

Daniel Normark - "Transbordering Business: passenger ferries as enactments of consumption in postwar Finnish-Swedish relations"

Lars Karlsson "The impact of monetary regimes on trade and capital flows during the first wave of globalization, 1850-1913"

Mikael Wendschlag - "Skatteschweizare - Svensk skattemigration till Schweiz mellan 1950 och 1980"