Två artiklar i Arbetarhistoria

2022-09-05

Mikael Wendschlag "Rövare och bankirer"

Maths Isacsson "Lönen är viktig, tekniken får man leva med - Teknisk förnyelse vid Hedemora verkstäder under industriomvandlingen 1980–2000"

Båda atikrlarna är publicerade i nr 181-182 (2022:1-2) av Arbetarhistoria som utges av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

Arbetarhistoria.se