Nya forskningsanslag till institutionen

2022-11-10

Stort grattis till Jakob Molinder som erhållit anslag hösten 2022 från Vetenskapsrådet.

Projekttitel: "Städer och socioekonomisk segregation på lång sikt, 1880-2017"